0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Milwaukee Bucks (BEARDED D)
۶۶
۴۸
Boston Celtics (BRADY)
Finished
۱۳:۱۶
Phoenix Suns (SMOLZ)
۵۵
۵۰
Boston Celtics (BRADY)
Finished
۱۴:۲۰
Los Angeles Clippers (CHICO)
۵۵
۶۳
Boston Celtics (BRADY)
Finished
۱۱:۴۰
Golden State Warriors (CLAMPS)
۶۱
۶۳
Philadelphia 76ers (AM)
Finished
۰۱:۰۶
Phoenix Suns (ISSE)
۶۲
۶۸
Boston Celtics (ENIGMA)
Finished
۰۱:۱۶
Philadelphia 76ers (HARLEM)
۴۰
۵۷
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۲:۳۰
Philadelphia 76ers (HARLEM)
۵۲
۷۲
Brooklyn Nets (UNDERRATED)
Finished
۰۳:۰۰
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
۶۶
۶۱
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۷:۳۰
Golden State Warriors (JABZ)
۷۹
۹۰
Brooklyn Nets (ENIGMA)
Finished
۰۷:۴۰
Milwaukee Bucks (AM)
۶۸
۴۳
Boston Celtics (SHINIGAMI)
Finished
۰۸:۳۴
Boston Celtics (BRADY)
۵۵
۵۸
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۱:۰۰
Los Angeles Lakers (SENSEI)
۶۰
۶۴
Philadelphia 76ers (TD24)
Finished
۱۶:۰۰
Golden State Warriors (TTP)
۶۳
۸۲
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۶:۱۸
Boston Celtics (ZEZETOPSY)
۶۱
۶۹
Los Angeles Clippers (HOGGY)
Finished
۱۶:۵۰
Brooklyn Nets (BEARDED D)
۵۹
۶۰
Los Angeles Lakers (SMOLZ)
Finished
۱۷:۰۰
Milwaukee Bucks (FREX)
۵۴
۴۹
Pheonix Suns (TTP)
Finished
۱۷:۳۰
Golden State Warriors (CLAMPS)
۷۰
۵۳
Los Angeles Lakers (PUMA)
Finished
۰۰:۰۲
Phoenix Suns (ISSE)
۷۲
۵۸
Milwaukee Bucks (JABZ)
Finished
۰۰:۱۲
Golden State Warriors (GWUAPO)
۶۴
۵۱
Philadelphia 76ers (HARLEM)
Finished
۰۰:۲۲
Los Angeles Clippers (LANES)
۵۶
۶۲
Milwaukee Bucks (JABZ)
inprogress
۰۰:۳۰
Brooklyn Nets (SHINIGAMI)
۵۰
۵۸
Los Angeles Lakers (PUMA)
Finished
۰۰:۳۴
Philadelphia 76ers (HARLEM)
۶۰
۵۷
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
Finished
۰۰:۵۴
Brooklyn Nets (UNDERRATED)
۷۲
۷۱
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
Finished
۰۱:۲۶
Golden State Warriors (CLAMPS)
۹۱
۶۱
Brooklyn Nets (SHINIGAMI)
Finished
۰۱:۳۸
Phoenix Suns (ISSE)
۵۶
۵۴
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۱:۴۸
Brooklyn Nets (UNDERRATED)
۵۰
۴۷
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۲:۰۰
Philadelphia 76ers (AM)
۷۷
۶۹
Brooklyn Nets (SHINIGAMI)
Finished
۰۲:۱۰
Milwaukee Bucks (JABZ)
۵۴
۶۴
Boston Celtics (ENIGMA)
Finished
۰۲:۲۰
Los Angeles Lakers (PUMA)
۵۶
۵۷
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۲:۴۲
Boston Celtics (ENIGMA)
۶۲
۵۲
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۲:۵۲
Milwaukee Bucks (JABZ)
۵۴
۶۹
Phoenix Suns (ISSE)
Finished
۰۳:۲۴
Los Angeles Lakers (PUMA)
۸۱
۷۰
Brooklyn Nets (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۳۰
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
۵۹
۶۴
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۳:۳۴
Philadelphia 76ers (AM)
۷۲
۶۸
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۳:۴۶
Golden State Warriors (GWUAPO)
۵۷
۶۱
Los Angeles Lakers (YUNG BALL)
Finished
۰۴:۰۶
Phoenix Suns (Puma)
۶۱
۵۷
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۴:۱۸
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۵۲
۶۰
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
Finished
۰۴:۵۰
Philadelphia 76ers (ISSE)
۶۵
۶۹
Golden State Warriors (JABZ)
Finished
۰۵:۰۰
Milwaukee Bucks (AM)
۵۸
۵۴
Phoenix Suns (Puma)
Finished
۰۵:۳۰
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۴۹
۶۶
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۵:۵۴
Philadelphia 76ers (ISSE)
۸۷
۷۶
Brooklyn Nets (ENIGMA)
Finished
۰۶:۰۰
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
۸۸
۶۱
Phoenix Suns (Puma)
Finished
۰۶:۳۰
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۴۸
۵۳
Phoenix Suns (Puma)
Finished
۰۷:۰۰
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
۶۸
۴۵
Boston Celtics (SHINIGAMI)
Finished
۰۸:۰۲
Golden State Warriors (JABZ)
۵۴
۶۰
Philadelphia 76ers (ISSE)
Finished
۰۸:۱۲
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
۶۴
۶۵
Los Angeles Clippers (UNDERRATED)
Finished
۰۸:۲۲
Phoenix Suns (Puma)
۶۷
۷۰
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
Finished
۰۹:۰۶
Golden State Warriors (JABZ)
۶۶
۶۴
Brooklyn Nets (ENIGMA)
Finished
۰۹:۱۶
Phoenix Suns (Puma)
۴۹
۴۵
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۹:۳۸
Philadelphia 76ers (ISSE)
۶۸
۷۱
Brooklyn Nets (ENIGMA)
Finished
۰۹:۴۸
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
۸۱
۶۶
Philadelphia 76ers (HOGGY)
Finished
۱۰:۲۶
Los Angeles Clippers (CHICO)
۴۹
۶۲
Milwaukee Bucks (BEARDED D)
Finished
۱۰:۳۶
Philadelphia 76ers (TD24)
۵۶
۵۰
Brooklyn Nets (KJMR)
Finished
۱۰:۴۶
Brooklyn Nets (FREX)
۵۳
۶۴
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۰:۵۸
Philadelphia 76ers (TD24)
۶۰
۶۸
Golden State Warriors (PK)
Finished
۱۱:۰۰
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
۷۹
۵۷
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۱:۳۰
Los Angeles Lakers (SENSEI)
۷۱
۶۰
Golden State Warriors (PK)
Finished
۱۱:۵۰
Philadelphia 76ers (HOGGY)
۷۸
۵۴
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۲:۰۲
Milwaukee Bucks (BEARDED D)
۶۴
۴۷
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۲:۱۲
Los Angeles Lakers (SENSEI)
۶۲
۷۷
Brooklyn Nets (KJMR)
Finished
۱۲:۲۲
Los Angeles Clippers (CHICO)
۴۵
۵۵
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۲:۳۰
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
۷۲
۵۶
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۲:۳۰
Brooklyn Nets (KJMR)
۶۲
۶۸
Philadelphia 76ers (TD24)
Finished
۱۲:۵۴
Philadelphia 76ers (HOGGY)
۵۸
۷۴
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۳:۰۶
Golden State Warriors (PK)
۶۴
۶۵
Philadelphia 76ers (TD24)
Finished
۱۳:۲۶
Philadelphia 76ers (HOGGY)
۶۶
۷۶
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
Finished
۱۳:۳۸
Milwaukee Bucks (BEARDED D)
۷۷
۴۶
Los Angeles Clippers (CHICO)
Finished
۱۳:۴۸
Golden State Warriors (PK)
۵۲
۶۷
Los Angeles Lakers (SENSEI)
Finished
۱۳:۵۸
Brooklyn Nets (FREX)
۵۷
۷۵
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
Finished
۱۴:۱۰
Brooklyn Nets (KJMR)
۵۳
۶۸
Los Angeles Lakers (SENSEI)
Finished
۱۴:۳۰
Golden State Warriors (TTP)
۷۰
۴۶
Philadelphia 76ers (HOGGY)
Finished
۱۴:۴۲
Boston Celtics (BRADY)
۴۴
۶۲
Los Angeles Clippers (CHICO)
Finished
۱۴:۵۲
Brooklyn Nets (KJMR)
۶۸
۶۷
Golden State Warriors (PK)
Finished
۱۵:۰۲
Golden State Warriors (TTP)
۵۹
۷۹
Los Angeles Lakers (ZEZETOPSY)
Finished
۱۵:۱۴
Phoenix Suns (SMOLZ)
۶۸
۶۳
Milwaukee Bucks (BEARDED D)
Finished
۱۵:۲۴
Philadelphia 76ers (TD24)
۵۸
۵۷
Los Angeles Lakers (SENSEI)
Finished
۱۵:۳۴
Brooklyn Nets (FREX)
۵۸
۴۱
Philadelphia 76ers (HOGGY)
Finished
۱۵:۴۶
Phoenix Suns (SMOLZ)
۵۷
۶۶
Los Angeles Clippers (CHICO)
Finished
۱۵:۵۶
Philadelphia 76ers (CHICO)
۶۹
۶۲
Golden State Warriors (BRADY)
Finished
۱۶:۲۸
Golden State Warriors (PK)
۶۲
۶۵
Brooklyn Nets (KJMR)
Finished
۱۶:۳۸
Los Angeles Clippers (KJMR)
۵۱
۸۰
Phoenix Suns (TD24)
Finished
۱۷:۱۰
Philadelphia 76ers (CHICO)
۵۸
۷۵
Los Angeles Lakers (SMOLZ)
Finished
۱۷:۳۰
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
۵۸
۶۹
Phoenix Suns (TD24)
Finished
۱۷:۳۰
Boston Celtics (ZEZETOPSY)
۷۲
۶۰
Milwaukee Bucks (FREX)
Finished
۱۷:۵۴
Brooklyn Nets (BEARDED D)
۵۱
۴۹
Golden State Warriors (BRADY)
inprogress
۱۸:۰۴
MIilwaukee Bucks (SENSEI)
۳۱
۲۳
Boston Celtics (PK)
inprogress
۱۸:۱۴
Los Angeles Clippers (HOGGY)
۳
۰
Pheonix Suns (TTP)
inprogress
۱۸:۲۶
World
NBA 2K22 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۲
۱۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۲
۱۱۳
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۸
۹۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۲
۱۰۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۳۴
۱۲۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۶
۱۴۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۲۷
۱۱۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۴۲
۱۳۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۳
۱۳۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۲۶
۱۰۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۷
۱۱۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۵
۱۲۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۱۲۸
۱۰۵
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۱۱۴
۱۲۱
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۴
۱۱۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۵
۱۲۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۰
۱۰۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۷
۹۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۱۲۵
۱۱۴
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۰
۱۱۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۷
۱۱۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۳۲
۱۲۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۷
۱۰۴
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۳
۱۱۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۳
۱۱۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۴:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۹
۱۲۹
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۴
۱۰۴
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۱۷:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۳۱
۳۱
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۱۸:۱۰
World
NBA 2K20 Cyber League
Sacramento Kings (Cyber)
۵۶
۷۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۱
۶۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۲
۸۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۷
۵۶
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۴
۶۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۴۹
۷۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۸
۶۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۲
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۳
۷۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۹۴
۷۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۴۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۶
۶۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۳
۷۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۷۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۲
۷۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۰
۷۹
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۵۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۰
۵۶
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۱۷:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۳
۶۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۷
۷۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۰
۷۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۵
۶۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۰
۷۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۸۵
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۱
۸۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۳
۷۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۷۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۱
۷۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۵
۸۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۱
۵۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۲
۷۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۶
۷۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۶۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۷
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۹
۸۴
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۴
۶۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۷۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۳:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۸۲
۸۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۵
۷۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۱
۹۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۷
Indiana Pacers (Cyber)
۳۲
۳۷
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۱۸:۰۷
World
NBA 2K22 Cyber Championship
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۱
۵۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۱۷:۳۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۵
۱۲۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۲
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۱
۱۳۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۴:۵۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۶
۱۲۴
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۳
۱۲۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۳
۱۳۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۲۵
۱۳۲
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۴:۵۲
Chicago Bulls (Cyber)
۹۸
۱۲۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۱۹
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۰
۱۴۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۱
Utah Jazz (Cyber)
۱۶۱
۱۵۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۱
۱۲۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۳۷
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۷
۱۳۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۵
۱۱۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۵
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۸
۱۲۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۵
۱۴۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۶:۴۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۴
۱۲۸
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۸:۵۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۰
۱۴۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۵۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۱۲۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۰:۱۸
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۷
۱۲۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۰:۱۸
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۷
۱۵۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۲
۱۱۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۲۲
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۵
۱۳۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۲۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۳
۱۴۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۴۷
۱۰۴
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۸۹
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۱۷:۳۵
World
NBA 2K22 3x3
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۲
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۱۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
-
-
Golden State Warriors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
World
NBA 2K21 1x1
Damian Lillard
۱۲
۱۵
Luka Doncic
Finished
۰۰:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۰:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۰:۳۰
Michael Jordan
۱۴
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۰:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۱:۲۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۴۰
James Harden
۹
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۵۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۲:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
Tracy McGrady
۱۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۳۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۳:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۱۰
Tracy McGrady
۱
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۳:۳۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
LeBron James
۱۲
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۴:۳۰
Michael Jordan
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۵:۵۰
James Harden
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۶:۱۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۶:۳۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۰۶:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۶:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۷:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۷:۵۰
LeBron James
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۰۰
James Harden
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۲۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۸:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۱۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۹:۵۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۰:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۰:۳۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۰:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۱:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۱:۴۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۰۰
James Harden
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۱۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۲۰
Kawhi Leonard
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۵۰
James Harden
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۳:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۳:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۵۰
James Harden
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۱۰
Tracy McGrady
۱۶
۱۴
Damian Lillard
Finished
۱۴:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۴:۳۰
James Harden
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۴۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۵:۱۰
Michael Jordan
۱۳
۱۱
James Harden
Finished
۱۵:۲۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۰
LeBron James
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۴۰
Damian Lillard
۱۲
۹
Bradley Beal
Finished
۱۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۶:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۱۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۲۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۶:۳۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۱۶:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۷:۲۰
James Harden
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۷:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Damian Lillard
Finished
۱۷:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۸:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۱۰
Luka Doncic
۸
۹
LeBron James
inprogress
۱۸:۲۰
Damian Lillard
-
-
Tracy McGrady
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید